doris@zhuhaicable.com

Download

Nhà > Các sản phẩm > Cáp dây trong nhà > Dây linh hoạt

Dây cố định

Dây bọc ngoài (BVR) còn được gọi là dây mềm hoặc dây mềm, nhiều đoạn dây dẫn cách điện được quấn quanh bởi áo khoác gọi là dây vỏ bọc mềm (RVV), thường áp dụng cho các ứng dụng gia đình, kết nối cáp cấp điện cho thiết bị và kết nối thiết bị bên trong như máy giặt , máy nước nóng, ổ cắm điện và máy lạnh.

  • Mô tả Sản phẩm

Dây bọc ngoài (BVR) còn được gọi là dây mềm hoặc dây mềm, nhiều đoạn dây dẫn cách điện được quấn quanh bởi áo khoác gọi là dây vỏ bọc mềm (RVV), thường áp dụng cho các ứng dụng gia đình, kết nối cáp cấp điện cho thiết bị và kết nối thiết bị bên trong như máy giặt , máy nước nóng, ổ cắm điện và máy lạnh.

solid wire.jpgsolid wire.jpgsolid wire.jpgsolid wire.jpgsolid wire.jpgsolid wire.jpg

Whatsapp Skype E-mail QQ WeChat

417859411