doris@zhuhaicable.com

Download

Nhà > Các sản phẩm > Cáp chống cháy > Cáp chống cháy

Cáp chống cháy

Cáp chống cháy có thể giữ an toàn hoạt động trong một thời gian nhất định dưới hỏa hoạn. Cáp chống cháy thường được thực hiện trong các tòa nhà cao tầng, đường sắt metro và phát điện và các khu vực khai thác công nghiệp quan trọng yêu cầu an toàn cháy nổ và cứu nạn.

  • Mô tả Sản phẩm

Cáp chống cháy có thể giữ an toàn hoạt động trong một thời gian nhất định dưới hỏa hoạn. Cáp chống cháy thường được thực hiện trong các tòa nhà cao tầng, đường sắt metro và phát điện và các khu vực khai thác công nghiệp quan trọng yêu cầu an toàn cháy nổ và cứu nạn. Ví dụ, thiết bị chữa cháy và đèn khẩn cấp của mạch cấp điện và điều khiển.

armoured fire resistant cable 5.jpgarmoured fire resistant cable 5.jpgarmoured fire resistant cable 5.jpgarmoured fire resistant cable 5.jpgarmoured fire resistant cable 5.jpg

Whatsapp Skype E-mail QQ WeChat

417859411