doris@zhuhaicable.com

Download

Nhà > Các sản phẩm > Cáp dây trong nhà > Dây cố định

Dây cố định

Dây bọc ngoài (BV) còn được gọi là dây cố định hoặc dây rắn, dây dẫn cách điện 2 hoặc 3 đoạn được bọc xung quanh bằng áo khoác gọi là dây vỏ bọc cứng (BVV), thường được đặt trong tường, sân vườn và ngoài trời để cố định mục đích lắp đặt.

  • Mô tả Sản phẩm

Dây bọc ngoài (BV) còn được gọi là dây cố định hoặc dây rắn, dây dẫn cách điện 2 hoặc 3 đoạn được bọc xung quanh bằng áo khoác gọi là dây vỏ bọc cứng (BVV), thường được đặt trong tường, sân vườn và ngoài trời để cố định mục đích lắp đặt.

solid wire.jpgsolid wire.jpgsolid wire.jpgsolid wire.jpgsolid wire.jpgsolid wire.jpg

Whatsapp Skype E-mail QQ WeChat

417859411