doris@zhuhaicable.com

Download

Nhà > Các sản phẩm > Cáp bó trên không (ABC)

Cáp bó trên không (ABC)

Cáp Aerial Bundle (ABC) được cách điện để bảo vệ ruột dẫn, tương tự như cáp liên kết chéo giữa cáp trên không và cáp chôn của phương pháp truyền tải điện mới. Theo cấu tạo của ABC mà được phân thành cáp đồng cách điện, cáp nhôm cách điện, lõi thép và cáp nhôm cách điện.


ABC đặt và liên kết đáng tin cậy và sở hữu hiệu suất cơ và điện vật lý tuyệt vời. Việc đặt cáp cần có khoảng cách ngắn và tiết kiệm đường truyền, giảm điện áp giữa các đường dây để tránh ngắn mạch cũng như giữ an toàn cho người dân. ABC là sản phẩm phù hợp với mọi thời tiết thường áp dụng cho vùng núi, rừng, vùng giao thoa và khu vực thành phố.


Cấp điện áp ABC 0,6 / 1KV tuân theo tiêu chuẩn điều hành GB / T 12527-2008 tương tự như tiêu chuẩn IEC60502. Cấp điện áp 8,7 / 15KV và 26 / 35KV tuân theo tiêu chuẩn điều hành GB14049-2008 tương tự như tiêu chuẩn IEC60502.

铜芯ABC 5x5 C.jpg

铜芯ABC 5x5 C.jpg铜芯ABC 5x5 C.jpg铜芯ABC 5x5 C.jpg铜芯ABC 5x5 C.jpg


Lựa chọn

Whatsapp Skype E-mail QQ WeChat

417859411